De Europese commissie heeft besloten om vermelding van natuurwijn op het etiket af te wijzen omdat dit misleidend zou zijn voor consument. Dat begrijp ik aan ene kant wel, aan de andere kant zit de echte misleiding erin dat op wijnetiketten helaas nog steeds niet verplicht is alle ingrediënten te vermelden zoals bij al het voedsel en andere dranken wel verplicht is.

Er wordt geschreven dat het “Moeilijk te definiëren, misleidend en vernederend voor andere wijnmakers is”. In wezen lezen we dat “de aanduiding” natuurlijke wijn “het idee kan suggereren van een wijn van hogere kwaliteit. Het risico bestaat dat het gebruik van de term “natuurlijk” de consument misleidt “. Het lezen van de term “natuurlijke wijn” zou de consument ernstig kunnen misleiden over de intrinsieke kenmerken van het product, en zou ook kunnen leiden tot onjuiste beoordelingen van de natuurlijkheid van wijn in het algemeen. We moeten ons eerst afvragen wat” natuurlijke wijn “betekent. In werkelijkheid is wijn een product van de mens en van zijn professionaliteit, van oenologen tot landbouwkundigen, die het in de loop van de decennia steeds beter hebben gemaakt, zowel op fles als in de wijngaard. Er bestaat een risico op een escalatie naar een continu onderscheid. Wat enerzijds impliceert dat de rest van de wijn niet natuurlijk is, anderzijds veronderstelt het voorschriften, controleorganen enzovoort, dat is nog een complicatie “.

“Welke boodschap willen we de consument meegeven?”, Vraagt Cagiano. “Het is een term die voor verwarring kan zorgen. Er zijn veel manieren, ook dankzij digitale technologie, om de details en eigenaardigheden van een wijn te communiceren; het is niet nodig om ‘natuurlijke wijn’ op het etiket te schrijven, wat meer dan wat dan ook het risico loopt het werk van andere producenten en wijnmakers te verlagen, wat de overgrote meerderheid betreft”.

Mathilde Poggi, voorzitster van de FIVI : Persoonlijk vind ik het een onderscheid dat niet geëtiketteerd hoeft te worden. Temeer daar de beweging van natuurlijke wijnmakers is ontstaan juist om zich niet te onderwerpen aan regels, voorschriften, inzetten, en een definitie op te leggen in zekere zin druist in tegen het soort vrijheid dat altijd is gezocht. En dan is het een heel moeilijke definitie om te verduidelijken en te standaardiseren ”, zegt Matilde Poggi.

De kern van het probleem is niet het verbod maar de -toepassing- volgens Ceev, het vertegenwoordigend orgaan van 23 wijnproducentenverenigingen uit 12 Europese landen. Ik zie niet in waarom het voor de Europese wet niet mogelijk is om concrete regels vast te stellen, waaronder een passende termijn voor de presentatie van natuurlijke wijnen in het belang van producenten en consumenten “.

Dit is een vertaling van het artikel van de wine news site (met mijn inleiding over de misleiding). Wie Italiaans kan lezen hier het artikel over het besluit en wat men er in de Italiaanse wijnwereld van vindt:

https://winenews.it/…/la-commissione-ue-boccia-il…/…#

in Frankrijk wel erkenning

Frankrijk heeft Natuurwijn officieel erkend (voorjaar 2020)- hopelijk volgen andere landen zoals Italië snel!
Met strenge restricties op sulfiet toevoegingen- of geen of tot 30 mg slechts. Daarnaast is een heel protocol.
Het mag dan weer geen natuurwijn heten in verband met Europese regelgeving- maar ‘vin méthode nature’. Hoe dan ook een goede stap voorwaarts in erkenning, herkenbaarheid, duidelijkheid en bekendheid.
In Nederland dus nog niet, in Italië wordt (werd) er achter de schermen al wel jaren aan gewerkt door organisaties als VAN en VITE, helaas met deze afwijzing als voorlopig resultaat.

 Meer weten over natuurwijn?  Vraag dan mijn e-boek de 9 geheimen van natuurwijn aan. Of doe mee met de masterclass, de eerst volgende is voorlopig uitgesteld, hier vind je meer info en kun je je onder voorbehoud aanmelden. 

 Wil je ervaren wat wel of geen sulfiet toegevoegd doet in de wijn en hoe dat anders smaakt? Bestel dan een proefpakket.

overzicht toegstane ingredienten